I P D

Industrial Park Dubnica Dubnica nad Váhom Moderný štandard priestorov

5 000 m2
k dispozícií
na prenájom

Industrial Park Dubnica

Industrial Park Dubnica je prvý logistický park kvalitatívnej triedy A rozprestierajúci sa na ploche takmer 200,000 m2 medzi mestami Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom. V súčasnosti tento park ponúka viac ako 110,000 m2 prenajímateľnej plochy.

A-class

ŠPECIFIKÁCIE

  • Dostupnosť do 80 minút od strategických výrobných závodov v Bratislave, Nitre, Trnave, Žiline, či Ostrave.
  • Moderný štandard priestorov výrazne vplývajúci na zníženie prevádzkových nákladov.
  • Dvojpodlažné kancelárie v sklade. Flexibilný pôdorys s adekvátnymi sociálnymi priestormi.
  • Parkovacie miesta dostupné pre osobné a nákladné vozidlá.

Sklady DC1

90 000 m²

Sklady DC2

16 000 m²

Parkovisko

175

A-value

LOKALITA

Dubnica nad Váhom, Slovensko


  • Jednoducha a priama dostupnosťost z diaľnice D1 (približná vzdialenosť 1 km)

A-location

LOGISTICKÝ PARK

  • Sendvičový plášť s minerálnou vlnou.
  • Prémiové LED osvetlenie interiérových a exteriérových plôch od spoločnosti Zumtobel.
  • Protipožiarny systém podľa štandardu FM Global.
  • Kamerový systém, stála strážna služba, technik v režime 24/7.

A-value

CERTIFIKACE

Certifikace budovy: BREEAM In-Use – Very Good

Certifikace Certifikace Certifikace Certifikace

O SPOLOČNOSTI REICO

Industrial Park Dubnica je vo vlastníctve spoločnosti:
Industrial Park Dubnica I, s. r. o . a Industrial Park Dubnica II, s. r. o .
Laurinská 18
Bratislava 811 01
Slovenská republika

IČO: 50038907 a 50175149
DIČ: 2120157897 a 2120221510
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 107110/B a 108858/B.

Vlastníkom spoločností Industrial Park Dubnica I, s. r. o . a Industrial Park Dubnica II, s. r. o . je:
ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond, obhospodarovaný REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., so sídlom Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČ: 275 67 117, zapísanou v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka číslo: 10850.

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. bola založená roku 2006 v Prahe a je 100 % dcérskou spoločnosťou České spořitelny, a.s., ktorá je súčasťou rakúskej finančnej skupiny Erste Group AG.

Medzi hlavné aktivity REICO IS ČS patrí obhospodarovanie a administrácia investičných fondov zameraných na nehnuteľnosti, investičné inštrumenty na kapitálových trhoch, správa majetku a to najmä v Českej republike, ale aj na vybraných trhoch strednej Európy.

Kontakty:
e-mail: nemofond@reicofunds.cz
Tel.: +420 956 786 511

Kontakty

Property management

CBRE
SENIOR PROPERTY MANAGER
Petra Šimurková
petra.simurkova@cbre.com

TECHNICAL MANAGER
Antonín Moravec
antonin.moravec@cbre.com

Facility management

Mark 2 Corporation Slovensko

Správu webu zaisťuje WebMotion - internetová agentura

A-location

ZAVŘÍT